Het jeugdorkest

Oefening baart kunst
Het jeugdorkest wordt gekenmerkt door een mix uit nieuwe beginnelingen en jongeren met meer ervaring, die al in de ‘grote’ harmonie meespelen. Deze methode wordt in Vlaanderen en vooral Nederland al jaren gehandhaafd.

Ze leren hierdoor het samenspel in een orkest sneller kennen en doen meer ervaring op. De beginnelingen worden zo geleidelijk aan naar het moeilijkere niveau van het grote orkest geleid.

Patrick Sporken
Het jeugdorkest staat onder de leiding van Patrick Sporken – zoon van dirigent Gehard Sporken - en al jaren trompettist in de Harmonie van Hergenrath.

Sinds 1975
Het jeugdorkest bestaat reeds meer dan 40 jaar en is intussen meer dan een gewone groep van jonge muzikanten. Naast de muzikale activiteiten organiseert de groep ook bv bosspelletjes of uitstapjes.

Geïnteresseerd?
Ieder jaar organiseert het jeugdorkest een concert waar kinderen de harmoniewereld kunnen ontdekken en de verschillende instrumenten kunnen testen. Beginners Geïnteresseerden zijn altijd welkom en kunnen graag aan een van onze wekelijkse repetities meedoen.