Colofon

Links naar andere websites
Op onze website vindt u links naar andere internetsites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie op deze websites. Dit geldt eveneens voor de links op deze websites.

Verwijzingen
Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsfragmenten, animaties, video's en hun ordening op deze website zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere beschermingswetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid of gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. De website bevat afbeeldingen die onderhevig zijn aan het auteursrecht van derden.

Deze website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kunnen de verantwoordelijke uitgever en de makers niet instaan voor eventuele fouten en onnauwkeurigheden in de informatie op deze website. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Gebruiksrecht
De intellectuele eigendom die de website omvat, is beschermd. Door de publicatie van deze website verlenen de makers geen licentie voor het gebruik van deze eigendom aan derden. De makers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor inhouden (teksten, afbeeldingen, links inclusief gebruiksrechten) die ingevoerd of ter beschikking gesteld worden door de klant en diens redacteurs.

Copyright 2014 © Konijklijke Harmonie Hergenrath

Alle rechten voorbehouden